header_foto-contact

Disclaimer

De Feestgrot streeft ernaar steeds correcte en actuele informatie op deze website te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan de Feestgrot niet garanderen dat de website te allen tijde correct en actuele informatie verschaft.

Wij vragen u begrip hiervoor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet correct en/of actueel weergeven van informatie. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. De Feestgrot is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De Feestgrot heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt op geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de Feestgrot.

Fotomateriaal op deze website:

Foto’s mogen niet zonder toestemming van de Feestgrot worden gebruikt.
Partyfoto’s zijn gemaakt door Remco Driessen | iov. kleurstof.eu

Mocht u informatie of publicatiemateriaal willen gebruiken, voor commerciële doeleinden, neemt u dan gerust contact met ons op.


Spring naar de toolbar